Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Opdateret 17-08-2020.

Privatlivspolitik for Netværket Fremtidens Kvinder
Netværket Fremtidens Kvinder (herefter benævnt NFK)´s dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
NFK er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger :
Kontaktperson : Susanne Andreasen/Helle Pia Dyrby
Adresse:
Telefonnummer : 27119677/20956669
Mail: mail@fremtidenskvinder.dk
www.fremtidenskvinder.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger :

 • Almindelige personoplysninger
  1. Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse
  2. ingen oplysninger indsamles

Personoplysninger indsamles fra dig selv ved indmeldelse på blanket og opdateres af dig selv.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling af samtykke

Formål med behandling af personoplysninger

 • NFK´s medlemshåntering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 • Håntering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevares dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter udmeldelse
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilleder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

Samtykke

Ved indmeldelse giver du samtykke til at medlemsoplysninger bruges til ovenstående formål.

Vi indhenter derfor kun dit samtykke når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevne ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke til andet end de ovennævnte formål, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 5 år efter din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger øverst i dokumentet.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage besked herom.

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: fremtidenskvinder.dk

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.