Generalforsamling 2017

Generalforsamling, den 23. marts på Horsens Kunstmuseum – kl. 19

Bestyrelsens beretning for 2016 – vores 1. år som Netværket Fremtidens Kvinder i Østjylland.

Vi har haft et meget godt år – som jo også er det 1. i netværkets historie – hvis vi lige ser bort fra WIB-perioden – som vi egentligt gerne vil lægge sammen med NFK – og så er det – det 12. år i netværkets historie.

Arrangementer:

2016 har været et arrangements-år, med 10 gode arrangementer og af meget forskellig art og bestyrelsen vil gerne sige tak til alle foredragsholderne og den tid I har brugt på at gøre os andre BEDRE og KLOGERE på jeres indlæg og gode tip og sikkert også udvidet flere medlemmers nysgerrighed inden for de enkelte områder.

Arrangementerne har været:

  • – se alle arrangementer.

 

Medlemmer pr. 31.12.2016:

Vi vil jo altid gerne være flere medlemmer og det af flere grunde – dels fordi vi får flere at networke sammen med, større kunde potentiale, vi henviser til hinanden osv. JA, KVINDER HJÆLPER KVINDER.

Vi er pr. nytår 2016 37 medlemmer og vi er tæt på vores fiktive budget på 40 medlemmer, men som vi ofte siger til hinanden – det er jo det rigtige der er her

Art Antal Budget
Medlemmer           37    40
Mailinglister/nyhedsbreve           71  
Facebook           74  
Linkein           57  
Facebook – følgere         134  
     

 

Fremtiden:

Bestyrelsen ser positivt på fremtiden, det går godt i mange virksomheder og det gør det også i vores medlemmers virksomheder, hvor tilgang af nye kunder, overskud og forbedret egenkapital er nogle af de gode takter der er. Nationalbanken udtaler i uge 11, at Danmark er i højkonjunktur og det betyder VÆKST for os. Der er til de ansatte lønstigninger ifm overenskomstforhandlingerne og andre goder  –  følger højkonjunktur for os alle.

Vi er god i gang med det nye år 2017 og bestyrelsen glæder os til samarbejdet med jer og vi arbejder på nye arrangementer til glæde og gavn for os alle.

I december måned deltog Rikke Topp til vores julemiddag og hvis I husker sagde hun: at vi i fællesskab kan løfte os til et højere niveau på alle måder – så lad os komme i gang …..

 

Bestyrelsen takker alle for et godt år og uden jer kan vi jo ikke gøre noget som helt og i fællesskab skaber vi de fantastiske aftner, som vi gerne alle sammen vil.

Husk at det du giver – får du tilbage i 1000-fold…

 

Karen Grøn Netværket Fremtidens Kvinder