Generalforsamling og oplæg om online netværk

Netværket Fremtidens Kvinder

…inviterer til generalforsamling og oplæg om online netværk.

Det sker torsdag den 24. marts kl. 18.30-21.00 på café Spisekammeret

Efter generalforsamlingen holder Susanne Andreasen oplæg: “Byg netværk online og bliv mere synlig på sociale medier”.
Her giver hun tips og tricks til at komme i dialog med dine venner online.
De af os, der var med sidst, ved, hvor spændende, vidende og passioneret, hun er omkring dette emne.

Gå direkte til tilmelding her.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning ved Karen Grøn – om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse af Helle Pallisby.

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt

 

Som altid serveres der lækker mad, og der er tid til at samtale og netværke med hinanden.

 

Vi glæder os til at se dig

Kærlig hilsen

Bestyrelsen – Netværket Fremtidens Kvinder

 

NB: Der er mulighed for parkering ved det gamle Bones/Time Out Cafe (betalingsautomat) Rædersgade 1-3.