Generalforsamling og sociale medier

Netværket Fremtidens Kvinder

KØB DIN BILLET HER

NFK indbyder dig til generalforsamling, der afholdes hos Clinique Unique, Torvet 24,2. sal, 8700 Horsens. Invitationen udsendes til de tilmeldte medlemmer dags dato og lægges ud på hjemmesiden.

Der er kun stemmeret på generalforsamlingen for medlemmer, du er dog også velkommen til at deltage i mødet som gæst.

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg af vores medlem Nina der ejer SoMe Creation, der kan fortælle de gode historie omkring et aktiv liv på de sociale medier, og hvordan gøres det så?

Generalforsamlingen afholdes, tirsdag den 5. marts 2024 kl. 18.30 – vi spiser sammen før selve generalforsamlingen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretning ved Karen Grøn – om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/Helle Pallisby

4) Forslag fra bestyrelsen

5) Forsalg fra medlemmerne – forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen

6) Fastsættelse af kontingentet

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af bestyrelsessuppleanter

9) Valg af revisor

10)Eventuelt

 

Netværkshilsen og vel mødt

– husk tilmelding aht mad og drikke.

 

Netværket Fremtidens Kvinder

Bestyrelse:

Susanne, Helle, Karina og Karen

Suppleanter:

Rikke og Dorthe

 

KØB DIN BILLET HER

 

MEDLEMSSKAB 2024

Køb dit medlemsskab for 2024 her

Husk at melde dig ind – det er billigere at deltage i møderne, og du har stemmeret til genralforsamlingen i marts

 

Vi glæder os til at se dig

Venlig hilsen

Bestyrelsen – Netværket Fremtidens Kvinder

 

PS: Husk at sætte X i kalenderen:

2024

Tirsdag den 5. marts – generalforsamling

Torsdag den 11. april – ChatGPT

Onsdag den 15. maj – Lær at lægge make-up

Sommerferie