Netværket Fremtidens Kvinder indbyder til Generalforsamling

Netværket Fremtidens Kvinder indbyder til Generalforsamling torsdag, den 23. marts kl. 19.00

på Kunst Museet i Horsens.

 

Dagsorden iht vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved Karen Grøn – om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse af Helle Pallisby.
 4. Forslag fra bestyrelsen – to ændringer i vedtægterne:
  Vedtægt §4:
  nuværende: ”…….. hvert år inden udgangen af november måned” ……
  ændres til: ” ….. hvert år inden udgangen af marts måned” ……,
  Begrundelse: regnskabet foreligger for året før.
  Vedtægt §5:
  nuværende: andet afsnit ”Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget”.
  ændres til: ”Bestyrelse udarbejder regnskab”.
  Begrundelse:
  Vedtægt § 6:
  nuværende: ” Medlemskab er bindende for et år ad gangen.”
  ændres til: ”Medlemskab gælder indenfor det kalender år, medlemmet har meldt sig ind – jævnfør NFK´s handelsbetingelser”
 5. Forslag fra medlemmerne – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen..

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – der er ingen på valg i år
 2. Valg af revisor
 3. Eventuelt: – her kan du komme med ideer til fremtidige emner

 

Program
Vi begynder som vanlig kl. 19 og runder af senest kl. 22.

Vi spiser sammen. Derefter generalforsamling og netværk.

Du får mulighed for at fortælle, hvad der rør sig hos dig/din virksomhed, noget du har brug for hjælp til og/eller noget, der kan komme andre til gode.

Det praktiske:
Tid: tirsdag den 21/2  kl. 19 -. Husk visitkort.
Sted: Horsens Kunstmuseum
Pris: Medlemmer kr.: 200
Pris ikke medlemmer kr: 300
Tilmelding:
Senest 20/3 -17 kl. 12.

Tilmeld dig: her

Kærlig hilsen og vel mødt den 23. marts – husk tilmelding.

Bestyrelsen:
Karen Grøn, Vestjysk Bank – Horsens
Susanne Andreasen, All-Web
Helle Pia Dyrby, Clinique Unique
Hanne Svendsen, Hjertets-vej