Netværksmøde 21. februar Præsentation af værktøj til implementering af Persondataforordningen

Seniorkonsulent Mette Brenner præsenterer dig for GDPR-Portalen.

Gå direkte til: tilmelding

Persondataforordnings krav skal vi have styr på. Denne aften bliver du præsenteret for GDPR-Portalen, som er et brugervenligt værktøj for private virksomheder, der hjælper dig til at overholde Personda­taforordningens krav.

Her får du forståelige beskrivelser af forordningens krav og hjælp til at få overblik over de dataprocesser og opgaver, der skal håndtere.
Du får på aftenen en grundig gennemgang af produktet, som lover at:

  • Du sparer ressourcer. Portalen er designet sådan at arbejdet er let at strukturere, og indholdet gør, at du skal bruge færre ressourcer på at imple­mentere Persondataforordningens krav.
  • Du får stærk dokumentation.Når Datatilsynet kommer på kontrolbesøg, kan du blot give dem adgang til portalen og udlevere de tilpassede politikker, procedurer og indhentet dokumentation.
  • Du er altid opdateret.Portalen opdateres løbende med vejledninger og afgørelser fra Datatilsynet, for at du har den fornødne viden til at sikre at jeres procedurer og dokumentation forbliver tilstrækkelig.

    Gå til: tilmelding

Program

Vi begynder som vanlig kl. 19 og runder af senest kl. 22.

Aftenen begynder med velkomst og gennemgang af aftenen. Herefter er der indbyrdes netværk ved bordene sammen med buffet eller tallerken anretning inkl. drikkevarer.  Dernæst oplæg ved Mette Brenner inkl. spørgsmål.

Fra ca. 21.15-21.45 får du også mulighed for at fortælle, hvad der rør sig hos dig/din virksomhed, noget du har brug for hjælp til og/eller kan komme andre til gode.

Det praktiske:

Tid: onsdag den 21. februar kl. 19 -. Husk visitkort.
Sted: Horsens kunstmuseum, Carolinelundsvej 2 8700 Horsens
Pris: Medlemmer kr.: 200 Pris ikke medlemmer kr.: 300
Tilmelding: Senest søndag den 18. februar

Vi vil glæde os til at se nye interesserede og gamle networkere i netværket.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen:

Karen Grøn, Vestjysk Bank

Susanne Andreasen, All Web, susanneandreasen.dk

Helle Pia Dyrby, Clinique Unique

Hanne Svendsen, Hjertets Vej,