Referat af generalforsamling 2023

Referat af Generalforsamlingen Marts 2023.05.08

Flg. punkter er vedtaget:

1) valg af dirigent – Susanne Andreasen

2) Ingen kommentarer til Beretningen af Karen Grøn

3) Ingen kommentarer til det reviderede regnskab af Helle Pallisby

4) Ingen forslag fra bestyrelsen

5) Ingen forslag fra medlemmerne

6) Kontingent forhøjelse til 450 kr pr. medlem fra 2023/2024

7) Ingen ny-valgte til bestyrelsen

8) Heddah udtrådte som suppleant og ind kom Dorte B. Jensen

9) Valg af revisor – Annette Hansen modtog genvalg

10) Eventuelt:

a. Budget – antal betalende blev der spurgt til.

b. Ta´ en veninde med.

c. Del vores aftner på de sociale medier.

d. Evt et arrangement med: Kvinde kend dit boliglån

Karen takkede bestyrelse, suppleanter for et godt år. GF afsluttede med tak for god ro og orden.

Referent: Karen Grøn